Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


hisparc:software:software_instellingen

HiSPARC Software (DAQ) Instellingen

Hier zijn de instellingen weergegeven voor de DAQ. Hiermee kan je bijvoorbeeld conteroleren of alle instellingen goed zijn, of als het gereset moet worden, kan je hiermee gelijk de juiste instellingen doorvoeren.

Eerst een paar belangrijke dingen; Instellingen worden niet gelijk gewijzigd; er moet eerst op “apply settings” gedrukt worden om het door te voeren, en om de aangepaste instellingen te bewaren moet er op “save settings” worden gedrukt. Controleer altijd eerst wat je hebt ingevuld voor je de instellingen doorvoert, een 0 te veel kan dure gevolgen hebben.

Alle stappen moeten goed uitgevoerd zijn voor er resultaten te zien zijn(preferabel in de juiste volgorde)

Voor het configureren van de HiSPARC software moet eerst alle elektronica goed geïnstalleerd en aangesloten zijn.


+De ADC's moeten zijn uitgelijnd. Dit vind je bij het tabblad ÁDC Alignment rechtsboven, vervolgens druk je op “start Alignment”. Er moet vervolgens gewacht worden totdat het process vanzelf is afgelopen, dit kan tot 10 minuten duren, antwoord vervolgens “yes” op de vraag “Do you want to save current settings”.

De ADC's meten om de 5 ns een impuls, de 2 ADC's wisselen elkaar af zodat er om de 2,5 ns gemeten kan worden, hierdoor zijn de ADC's van elkaar afhankelijk en is het belangerijk dat ze op elkaar afgesteld worden.

+thresholds(drempelwaarden) moeten staan op -30mV voor “low thresholds” en -70mV bij “high thresholds” Deze instellingen zijn te vinden bij de Events/Setting tab linksonderin.

+ instellingen van de fotobuizen moeten staan op 300V, dit is te vinden bij het tabje “Statistics(Trace&Trigger).

Verhoog de spanningen op de fotobuizen nu zo dat bij alle “high thresholds” waarden tussen de 110 en de 130 liggen, dan zullen er bij de “low thresholds” waarden staan rond de 250. Als de gemeten waarden te laag zijn, dan moeten de spanningen verhoogt worden en omgekeerd. Maak bij het verhogen van de spanningen nooit grotere stappen dan 50 V om ervoor te zorgen dat de PMT niet overbelast raakt. Na elke aanpassing op de Apply Settings knop te drukken, anders is niet te zien of het te hoog is.

+ De trigger settings moeten staan op at least “2 low signals” aan de linkerkant, en aan de rechterkant “don't use high treshold” onderin moet “don't use external trigger” zijn aangevinkt.

hisparc/software/software_instellingen.txt · Laatst gewijzigd: 2017/10/28 16:17 door gerritadm